Begroting 2019

1 Veiligheid

Een veilige leefomgeving is voor iedereen belangrijk, zowel in wijken, buurten, dorpen als  op bedrijventerreinen. Als gemeente willen we ons samen met de veiligheidspartners inzetten voor een veilige leefomgeving. Ook anderen hebben daarbij een belangrijke rol. We willen dan ook ons samen met onze inwoners, scholen, instellingen en bedrijven collectief inzetten voor een veilige gemeente Meierijstad.

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 5.184

2,2 %

Baten

€ 30

0,0 %