Begroting 2019

Reserves en voorzieningen 2020-2022

Reserve meerjarenbegroting

1-jan

31-dec

31-dec

31-dec

(bedragen * € 1.000)

2020

Bij

af

2020

Bij

af

2021

Bij

af

2022

Algemene reserves

Algemene risicoreserve

46.278

3.500

952

48.826

3.500

476

51.850

3.500

12

55.338

Bestemmingsreserves

Dekking kapitaallasten

38.057

2.089

5.341

34.804

5.162

29.641

5.032

24.608

Tijdelijke bestem.reserve: overige

600

159

441

146

295

146

149

Tijdelijke bestem.reserve: wegen

112

1.594

1.706

1.594

3.299

1.594

4.893

Tijdelijke bestem.reserve: openbare verlichting

470

470

470

470

Tijdelijke bestem.reserve: gebouwen

6.763

1.277

1.421

6.619

1.277

1.324

6.571

1.277

1.324

6.524

Sociaal Domein

4.461

1.455

3.007

96

2.911

90

2.865

Vordering  Bouwfonds

269

269

0

0

0

Risico's grondexploitatie

16.780

16.780

16.780

16.780

Voorziening meerjarenbegroting

1-jan

31-dec

31-dec

31-dec

(bedragen * € 1.000)

2020

Bij

af

2020

Bij

af

2021

Bij

af

2022

Voorzieningen

Wethouderspensioenen

8.653

383

227

8.809

383

227

8.965

383

227

9.122

Wachtgeld voormalig college

230

125

105

74

31

31

0

Verliesgevende complexen

1.730

1.730

1.730

1.730

Dubieuze debiteuren alg. (incl. belasting + leges)

360

360

360

360

Duin Zuid

186

186

186

186

Realisatie Verlegging Rembrandtlaan

2.651

2.651

2.651

2.651

Veghels Buiten

15.549

15.549

15.549

15.549

Dubieuze debiteuren belastingen

200

200

200

200

Dubieuze debiteuren sociale zaken

1.375

1.375

1.375

1.375

Riolering, spaarvoorziening

26.287

2.474

5.901

22.859

2.480

1.848

23.492

2.485

2.124

23.853

Speelvoorzieningen

150

67

216

67

283

67

350

Afvalstoffenheffing

2.429

2.429

2.429

2.429

Bovenwijkse voorziening gebiedsoverstijgend

79

79

79

79

Riolering, beklemmende middelen  derden

7.500

3.018

4.483

1.994

2.488

1.210

1.278

Verbetering kwaliteit buitengebied

963

963

963

963

Bijdrage RO nota gebiedsoverstijgend

17

17

17

17

Bruggen

-103

76

24

-52

76

24

0

76

24

51