Begroting 2019

Dit is de Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de gemeente Meierijstad. Deze begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de gemeenteraad. In de begroting staat per programma aangegeven wat we willen bereiken, welke activiteiten de gemeente Meierijstad daarvoor wil gaan ondernemen en wat dit gaat kosten.