Begroting 2019

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleid en ontwikkelingen

We geven u in deze paragraaf inzicht in welke mate de gemeente in staat is risico’s met financiële gevolgen op te vangen zonder direct het beleid te moeten aanpassen.
In 2018 hebben wij de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld. De gemeente Meierijstad wil risico’s niet elimineren, maar wil ze aanvaardbaar en beheersbaar houden. Gezond verstand laten we de boventoon voeren bij risicobeheersing, zodat we doen wat we moeten doen. Twee maal per jaar beoordelen we ons risicoprofiel opnieuw. Activiteiten waarbij de risico’s afgedekt zijn vanuit bestemmingsreserves en voorzieningen worden niet meegenomen in het risicoprofiel.