Begroting 2019

0 Bestuur en ondersteuning

Meierijstad is een bestuurskrachtige gemeente. Wij stimuleren burgerparticipatie. Als ambassadeur en lobbyist behartigen we de belangen van de gemeente en zijn we een actieve partner in samenwerkingsrelaties. De bestuurders en de ambtelijke organisatie van Meierijstad zijn herkenbaar, betrokken en staan dicht bij de inwoner.

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 40.108

17,4 %

Baten

€ 142.746

61,8 %