Begroting 2019

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte de leefbaarheid vergroot.

Lasten & baten

x €1.000

Lasten

€ 9.508

4,1 %

Baten

€ 1.082

0,5 %