Begroting 2019

Nieuwe investeringen 2019-2022

Investeringen 2019-2022

Progr.

Investeringsbedrag

(bedragen * € 1.000)

2019

2020

2021

2022

Vervanging wegen

MN

2

5.000

5.000

5.000

5.000

Uniformering verkeersmaatregelen *

MN

2

30

632

316

316

Vervangingsprogramma openbare verlichting

MN

2

1.800

440

440

440

Uitvoeringsplan mobiliteit

MN

2

1.100

1.100

1.100

1.100

Vervanging civiele kunstwerken / bruggen

MN

2

1.200

Snelfietsroute Veghel - Uden

MN

2

500

Vrachtwagenparkeerplaats

MN

2

3.731

Verbindingsweg N279 Keldonk – Bedrijventerreinen Veghel-west 2021

MN

2

12.470

Vervangen nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus

EN

4

1.542

Uitbreiding baisschool de Ieme

EN

4

567

Voorbereidingskrediet MFA Kienehoef *

EN

4

447

Realisatie MFA Kienehoef

EN

4

5.350

Renovatie en uitbreiding basisschool de Uilenbrink

EN

4

4.847

Voorbereidingskrediet renovatie of nieuwbouw de Empel

EN

4

187

Realisatie renovatie of nieuwbouw de Empel

EN

4

2.152

Vervangende nieuwbouw basisschool de Bunders

EN

4

2.365

Voorbereidingskrediet renovatie/nieuwbouw basisschool Antonius

EN

4

147

Realisatie renovatie/nieuwbouw basisschool Antonius

EN

4

1.722

Zwembad de Neul

EN

5

2.069

Ombouw kunstgras korfbalveld in natuur-gras voetbalveld PWA-sportpark *

EN

5

60

Inrichten van vijf watertappunten *

MN

5

20

Turnvoorziening Meierijstad (accommodatie)

EN

5

275

Turnvoorziening Meierijstad (sportmaterialen)

EN

5

75

Aankoop gronden Duits lijntje. *

MN

5

495

Aankoop diverse gronden voor recreatieve- en natuurontwikkeling *

MN

5

500

(recreatieve) doorsteek van Bolckpad *

MN

5

320

Herbestemming voormalige gemeentehuis van Schijndel

EN

5

2.200

Groenrenovaties

MN

5

1.161

368

296

128

Realiseren sportcentrum special sports

EN

5

100

Fiets- en wandelroutes als recreatief toeristische verbinding

MN

5

83

Aanleg kunstgras korfbalvelden sportpark de Kienehoef

EN

5

180

Aanleg kunstgras korfbalveld sportpark Spoorzicht

EN

5

90

Uitbreiding EVZ en realisering fietsverbinding Duits Lijntje.

MN

5

550

Aanschaf middelen t.b.v. huisvuilinzameling

EN

7

200

Storting in duurzaamheidsfonds **

7

1.000

1.000

1.000

1.000

Versterking robuuste groenblauwe structuren

MN

8

2.000

Centra Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

MN

8

400

*) Deze investeringen 2019 volgen de korte route en worden bij de vaststelling van de begroting 2019 beschikbaar gesteld.

**) Storting in duurzaamheidsfonds: De gemeente wil een revolverend duurzaamheidsfonds instellen. Dit gaat de gemeente niet zelf uitvoeren, maar wordt ondergebracht bij een derde partij. De financiering van dit duurzaamheidsfonds gebeurt door de gemeente. De middelen komen op termijn weer terug naar de gemeente.

Soort investering: MN = Maatschappelijk Nut, EN = Economisch Nut